ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บัญชีผู้ใช้งานและการลงทะเบียน

ณ บางจุดในการใช้งานเว็บไซท์ คุณอาจต้องมีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซท์ โดยเมื่อคุณลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้;

 • ข้อมูลที่ลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง อัพเดทเป็นปัจจุบัน และมีความเพียงพอต่อกิจกรรมในหน้าเว็บไซท์
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่นชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ หรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ ผู้ใช้งานจะมีการแก้ไขอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้งานจะปกปิดรหัสผ่านของตนเองไม่ให้ผู้อื่นทราบเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • หากสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้กลาสอีสกู๊ดทราบทันที
 • ผู้ใช้งานทราบถึงความเสี่ยงของการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บออนไลน์ ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและสร้างความเสียหายแก่เจ้าของบัญชีได้

เงื่อนไขและสัญญาการซื้อขายสินค้า

 • เมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซท์ คุณและกลาสอีสกู๊ดตกลงทำสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการตามที่กำหนดในหน้าคำสั่งซื้อสินค้า  
 • ผู้ซื้อจะต้องแก้ไขข้อมูลการสั่งซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ กลาสอีสกู๊ดขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่ผู้ซื้อได้ยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ราคาสินค้าและบริการจะได้รับการคำนวณเป็นเงินบาทไทยทันทีหลังจากผู้ซื้อได้ป้อนค่าในเว็บไซท์ กิจกรรมการซื้อขายภายใต้เว็บไซท์อยู่ภายใต้กฏหมายไทย
 • กลาสอีสกู๊ดสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน

การรับประกันสินค้า

สินค้าของเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันของแต่ละสินค้าที่แตกต่างกัน กรุณาศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากหน้าสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้า

ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า

ระยะเวลาการส่งมอบสินค้านับตั้งแต่วันที่ลูกค้าชำระเงินและได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ จนถึงวันจัดส่งถึงที่อยู่ของลูกค้าภายใต้ข้อตกลง สินค้าแต่ละชนิดมีระยะเวลาการส่งมอบแตกต่างกันตามรายการด้านล่าง ทางบริษัทฯจะพยายามเร่งส่งมอบสินค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการจัดส่งในบางช่วงเวลาเช่น กรณีที่กำลังการผลิตเต็มหรือช่วงที่มีสินค้าไม่เพียงพอ รวมถึงกรณีงานมีการติดตั้ง อาจต้องเผื่อระยะเวลาตามคิวการรับงานติดตั้งในแต่ละช่วงเวลา โดยปรกติ บริษัทฯกำหนดระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานไว้ดังนี้

 • Beauty Mirror: ประมาณ 9-14 วัน
 • Glass Whiteboard: ประมาณ 7-14 วัน
 • Glass Top: ประมาณ 7-14 วัน
 • Glass Wall: ประมาณ 7-14 วัน
 • Mirror Wall: ประมาณ 7-14 วัน

กรณีสินค้าสั่งพิเศษที่ไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทฯผลิตเป็นปรกติวิสัย อาจมีการตกลงระยะเวลาการส่งมอบให้เหมาะสมตามลักษณะความยากง่ายของงานในแต่ละกรณี

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เว็บไซต์ glass is good ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท กลาสอีสกู๊ด จำกัด

เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซท์และจะไม่เผยแพร่ข้อมูลออกสู่ภายนอกหรือใช้ข้อมูลนอกเหนือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมภายในเว็บไซท์เท่านั้น โดยการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณภายในเว็บไซท์กลาสอีสกู๊ด คุณยอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและให้สิทธิ์แก่เราในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อตอบสนองกิจกรรมต่างๆภายในเว็บไซท์ของเราตามเงื่อนไข

บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ผลิต ส่งมอบ บริการหลังการขาย รวมถึงการสื่อสารข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกการติดตามข่าวสาร ขอรับทราบข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ รวมถึงขอลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บได้ผ่านช่องทางดังนี้

 • กด unsubscribe กรณีได้รับข้อความประชาสัมพันธ์ทางอีเมล์
 • ส่งอีเมล์แจ้งความจำนงมาที่ service@glassisgood.co.th
 • ส่งข้อความทาง Line Official @glassisgood หรือ Facebook Messenger
 • ส่งเอกสารความจำนงมาที่ที่อยู่ของบริษัท

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลบุคคล ชื่อ นามสกุล
 2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ได้แก่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่
 3. ข้อมูล User Profile แอพพิลเคชั่น Line และ/หรือ Facebook Messenger (กรณีมีการใช้งานปุ่มแชท Line - Facebook Messenger)
 4. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซท์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ เช่น หน้าเว็บ Referral ระยะเวลาการใช้งาน หน้าเว็บที่ใช้งาน ฯลฯ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราโดยตรง โดยข้อมูลที่ได้รับเกิดจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  1. ผ่านแบบฟอร์มต่างๆในเว็บไซท์ เช่นแบบฟอร์มรับจดหมายข่าว หน้าสั่งซื้อสินค้า รวมถึงแบบฟอร์มการขอข้อมูลอื่นๆบนหน้าเว็บ
  2. การสมัครใช้บริการกับเรา หรือการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆกับเรา
  3. การตอบแบบสอบถาม survey การโต้ตอบอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆระหว่างเรากับท่าน
  4. การเก็บข้อมูลการใช้งานในเว็บไซท์ของเราผ่าน Brower's Cookies ของท่าน
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  1. การติดต่อผ่านโดยตัวแทนของท่าน หรือบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของท่านผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท
  2. ผ่านตัวแทนการขาย (Agent หรือ Affiliate Link)

การประมวลผลและนำข้อมูลไปใช้

 1. เราจะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการให้บริการทางด้านงานขาย การให้ข้อมูลสินค้า การเสนอราคา และส่งมอบสินค้าให้กับท่าน
 2. เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการสั่งผลิตและผลิตสินค้า รวมถึงการให้บริการหลังการขาย
 3. เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อนำเสนอข่าวสาร การนำเสนอสินค้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ
 4. เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเช่น การสำรวจความพึงพอใจ-รีวิวหลังการขาย การสำรวจความเห็นหรือสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม
 5. เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายและ/หรือข้อมูลทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ที่ท่านให้ไว้เพื่อนำเสนอในสื่อต่างๆของบริษัท
 6. เราอาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในการประมวลผลกับบุคคลที่สาม ได้แก่ สำนักงานกฏหมาย สำนักงานบัญชี ธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานข้อมูลอื่นๆ เพื่อตรวจสอบและอาจใช้ผลของการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือความเสี่ยงต่างๆจากการซื้อขายสินค้า

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ลักษณะการเก็บ จัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษ และข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ โดยรูปแบบเอกสารกระดาษ ได้แก่ ข้อมูลการซื้อขาย ประวัติและทะเบียนลูกค้า ประวัติการชำระหนี้ รวมถึงเอกสารสำคัญในระบบการซื้อขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้-วางบิล ใบเสร็จรับเงิน และข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ จัดเก็บในระบบ Server คอมพิวเตอร์ของบริษัท และเก็บบนพื้นที่จัดเก็บ Cloud ของผู้ให้บริการภายนอก
 2. สถานที่จัดเก็บ กรณีเอกสารกระดาษ ระบบ Server และคอมพิวเตอร์ของบริษัท จัดเก็บในพื้นที่ที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัท กรณีข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ จัดเก็บบนพื้นที่ของผู้ให้บริการภายนอก ได้แก่ Google, Amazon Web Service, และบนโฮสที่เป็นพื้นที่จัดเก็บของเว็บไซท์
 3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการทำลายเอกสารกระดาษ และ/หรือ ลบช้อมูลที่จัดเก็บบนพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 365 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาดังนี้

 1. กรณีมีการซื้อขาย: เราจะทำการเก็บข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดสัญญาที่มีการระบุธุรกรรมทางการค้า เช่นการรับประกัน การชำระหนี้ การส่งมอบหรือภาระผูกพันธ์ต่างๆ ยกเว้นมีคำสั่งตามกฏหมายให้เป็นอื่น
 2. กรณีไม่มีการซื้อขาย: เราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามา

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ ทั้งนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท กลาสอีสกู๊ด จำกัด
 • สถานที่ติดต่อ: 35/7 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140
 • โทรศัพท์: 063-373-3292 ถึง 4
 • Line Official @glassisgood หรือ Facebook Messenger ผ่านหน้าเพจ Glass is Good
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO): นายกลต วัฒนธรรม

เงื่อนไขการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ยกเว้นกฎหมายจะกำหนด และเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆที่จะก่อความเสียหายให้แก่ลูกค้า

นโยบายการคืนเงิน

ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

 • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
 • สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ

นโยบายการเปลี่ยนหรือยกเลิกสินค้า

การแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ รวมไปถึงการเปลี่ยนสินค้าและ การเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่ง ให้ลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุด

นโยบายการส่งสินค้าหรือรับสินค้า

การจัดส่งสินค้าหรือรับสินค้ามี 3 วิธีคือ;

 • รับสินค้าเองที่ Glass is Good
 • จัดส่งโดยรถของ Glass is Good เมื่อที่อยู่จัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขการจัดส่งตามความเหมาะสมของขนาดสินค้า น้ำหนัก และพื้นที่จัดส่ง)
 • กรณีอื่นๆจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งภายนอก

กรณีจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งภายนอก ทางบริษัทฯจะพิจารณาลักษณะของสินค้า ขนาด น้ำหนัก และสถานที่จัดส่ง เพื่อเลือกบริษัทภายนอกและวิธีการจัดส่งสินค้าโดยปลอดภัยที่สุดให้กับท่าน และติดต่อไปเพื่อแจ้งราคาค่าจัดส่ง (และแพ็คลังถ้ามี) ก่อนดำเนินการต่อไป

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

 

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 1. Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
 2. Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือของ browser ที่ท่านใช้อยู่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02-1421033

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเว็บไซท์นี้ กรุณากดยอมรับหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า